Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας

Με την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας, καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει, συμφωνείτε πως δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Περιεχόμενα:

  1. Γενικοί Οροι
  2. Δημιουργία Λογαριασμού
  3. Περιορισμός Ευθύνης

Γενικοί Οροι

1.1 Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης και αλλαγής αυτών των όρων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι αυτό και συνιστούμε τον περιοδικό τους έλεγχο για τυχόν μεταβολές που σας επηρεάζουν.

1.2 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας με τρόπο που παραβιάζει τους νόμους τόσο της δικής σας δικαιοδοσίας όσο και αυτής των πελατών σας καθώς και της δικής μας.

1.3 Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη αποστολή email στους πελάτες σας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας υπάγεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπουμε την αυτόκλητη (unsolicited) ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοινώς spam, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

1.4 Η αθέτηση ή παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης, μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης και τον τερματισμό των υπηρεσιών μας.

Δημιουργία Λογαριασμού

2.1 Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό σε μας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην ειδική για τον σκοπό αυτό φόρμα εγγραφής.

2.2 Διατηρούμε το δικαίωμα ελέγχου και επαλήθευσης των στοιχείων σας, απόρριψης της αίτησης σας, και ακύρωσης του Λογαριασμού σας, για οποιοδήποτε λόγο κατά την κρίση μας.

2.3 Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ιδιώτες. Απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρίες. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτετε επαγγελματικό Α.Φ.Μ., και να επιβεβαιώσετε πως χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για επαγγελματική δραστηριότητα και όχι προσωπική ή οικογενειακή.

2.4 Συμφωνείτε πως το email που δηλώσατε κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, θα χρησιμοποιηθεί από εμάς ως πρωταρχική μέθοδος επικοινωνίας μας μαζί σας, για θέματα που αφορούν το Λογαριασμό σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το email να είναι ενεργό και να παρακολουθείται καθημερινά.

2.5 Είστε υπεύθυνοι για την προστασία και ασφάλεια του κωδικού ασφαλείας (password) σας, καθώς και των κωδικών ασφαλείας του προσωπικού σας. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από την αδυναμία σας να διαφυλάξετε την ακεραιότητα του Λογαριασμού σας.

2.6 Είστε υπεύθυνοι τόσο για τη δραστηριότητα όσο και το περιεχόμενο (κείμενο, φωτογραφίες, video) που συνδέονται με το Λογαριασμό σας.

Περιορισμός Ευθύνης

3.1 Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή επιδικασθέντες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών μας.

3.2 Η χρήση των υπηρεσιών μας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται "ως έχουν", δίχως την παραμικρή εγγύηση, ρητής ή σιωπηρής.

3.3 Δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι αδιάκοπες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς λάθη, ούτε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.