Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η σελίδα αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον εμείς και οι συνεργάτες μας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα που αφορούν τη χρήση του bimol.gr και των υπηρεσιών μας.

Περιεχόμενα:

 1. Εισαγωγή
 2. Στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα
 3. Στοιχεία που συλλέγουμε προαιρετικά
 4. Οι Συνεργάτες μας

Εισαγωγή

1.1 Η συλλογή, φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (γνωστού ως GDPR), καθώς και της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/58/EC (ePrivacy / "Cookie Law"), συμπεριλαμβανομένης της τροποποιητικής οδηγίας 2009/136/EC.

Σύμφωνα με το GDPR, ο ρόλος μας είναι:

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας (data controller), όσον αφορά τα δικά σας στοιχεία, και
 2. Εκτελών την επεξεργασία (data processor), όσον αφορά τυχόν προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στις εφαρμογές μας (όπως τα στοιχεία των πελατών σας)

1.2 Συλλέγουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία (και για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο) που είναι απαραίτητα για:

 1. την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου μας,
 2. την παροχή των υπηρεσιών μας, και
 3. τη σύννομη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων

1.3 Είμαστε κατά της αυτόκλητης (unsolicited) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινώς spam, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Δεν πρόκειται να λάβετε από εμάς, διαφημιστικό, προωθητικό, ή οτιδήποτε άλλο μη συναλλακτικό (transactional) και άσχετο με το λογαριασμό σας μήνυμα. Το ίδιο ζητάμε, βάσει των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, και από τους πελάτες μας.

Στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα

Η αυτόματη συλλογή στοιχείων γίνεται μέσω των ακόλουθων, τυποποιημένων διαδικασιών:

SERVER LOGS

2.1 Η πρόσβαση και χρήση των σελίδων μας καταγράφεται σε ειδικά αρχεία που λέγονται server logs. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του browser που χρησιμοποιείτε (user agent), η ημερομηνία και ώρα αίτησης, το συγκεκριμένο url (σελίδα, γραφικό, αρχείο, κλπ) που ζητήσατε, η σελίδα από την οποία ήρθατε (referrer), καθώς και άλλα τεχνικά στοιχεία που αφορούν το διακομιστή μας.

2.2 Πρόκειται περί μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας που ισχύει για όλους τους διακομιστές του διαδικτύου και ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Μέσω των πληροφοριών αυτών, ελέγχουμε την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του site, και εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

2.3 Τα αρχεία καταγραφής έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής (όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών), πέραν του οποίου διαγράφονται αυτόματα από το διακομιστή μας.

COOKIES

2.4 Το bimol.gr χρησιμοποιεί τα ακόλουθα first-party cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή του λειτουργία:

 1. Ενα cookie συνεδρίας, με βάση το οποίο γίνεται η ταυτοποίηση των χρηστών του. Το cookie αυτό είναι κρυπτογραφημένο, για λόγους ασφαλείας, και περιέχει την IP σας.
 2. Ενα cookie λειτουργικότητας, με βάση το οποίο η ιστοσελίδα μας προσαρμόζει το περιεχόμενό της και θυμάται τις προτιμήσεις σας. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, καταγράφεται η ζώνη ώρας και η ανάλυση της οθόνης σας, στοιχεία που εξάγονται με javascript. Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία σε αυτό το cookie.

2.5 Περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και πως μπορείτε να τα διαχειριστείτε, μπορείτε να βρείτε στο allaboutcookies.org.

2.6 Τα cookies - και οι συνεδρίες τις οποίες αφορούν - έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής (όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών), πέραν του οποίου διαγράφονται αυτόματα από την εφαρμογή μας και ακυρώνονται (εκπνέουν) από τον περιηγητή σας (browser).

Στοιχεία που συλλέγουμε προαιρετικά

Σχετικά με την προαιρετική εισαγωγή στοιχείων, στις φόρμες του bimol.gr, ισχύουν τα εξής:

3.1 Στη φόρμα επικοινωνίας ζητούμε το όνομα και το email σας, στοιχεία που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για την απάντησή μας. Αυτή είναι και η μόνη επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται. Ο χρόνος φύλαξης των μηνυμάτων εξαρτάται από το περιεχόμενό τους, συνήθως όμως διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας.

3.2 Στη φόρμα εγγραφής ζητούμε τον Α.Φ.Μ. και το email σας, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Εν συνεχεία, θα σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου. Ο χρόνος φύλαξης αυτών των στοιχείων εξαρτάται από το εάν επιλέξετε να κρατήσετε τον λογαριασμό σας (εξοφλώντας το τιμολόγιο), ή να τον ακυρώσετε. Τα τιμολογημένα στοιχεία διατηρούνται τουλάχιστον τόσο, όσο επιτάσσουν οι φορολογικές αρχές. Όταν ακυρώνεται ένας λογαριασμός, διαγράφεται η βάση δεδομένων που του αντιστοιχεί, κατά συνέπεια διαγράφονται τα στοιχεία για τα οποία είστε εσείς υπεύθυνος επεξεργασίας (για παράδειγμα, τα στοιχεία των πελατών σας). Πρόσθετες πληροφορίες επί του θέματος θα βρείτε και στους όρους χρήσης μας.

Η μετάδοση αυτών των στοιχείων (data at transit) γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL, μεταξύ του υπολογιστή σας και του διακομιστή μας. Η φύλαξή τους (data at rest) είναι μη κρυπτογραφημένη, με εξαίρεση τους κωδικούς εισόδου (passwords).

Οι Συνεργάτες μας

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των κάτωθι εταιριών, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μας:

4.1 UBB (Λογιστήριο)
Στη UBB αποστέλλουμε ψηφιακά αντίγραφα των τιμολογίων που σας εκδίδουμε, καθώς και τις κινήσεις του τραπεζικού μας λογαριασμού. Συνεπώς, τα στοιχεία που έχει για εσάς, είναι: επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΔΟΥ.
Πολιτική Απορρήτου της UBB

4.2 DigitalOcean (Data Center)
Στη DigitalOcean λειτουργεί το ένα από τα δύο δίκτυα που συντηρούμε. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις της στην Ολλανδία. Οι servers μας είναι unmanaged, που σημαίνει ότι πρόσβαση σε αυτούς έχουμε μόνον εμείς.
Πολιτική Απορρήτου της DigitalOcean

4.3 Hetzner Online (Data Center)
Η Hetzner είναι ο δεύτερος πάροχος της υλικοτεχνικής μας υποδομής. Χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία. Όπως και στην περίπτωση της DigitalOcean, οι servers μας είναι unmanaged.
Πολιτική Απορρήτου της Hetzner