Μορφοποίηση Κειμένων

Ως "κείμενο" ορίζουμε μια ακολουθία χαρακτήρων οι οποίοι σχηματίζουν λέξεις με τις οποίες φτιάχνουμε φράσεις και προτάσεις. Οι προτάσεις συνδυάζονται σε διακριτά νοηματικά μέρη που ονομάζονται παράγραφοι, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν με δύο τρόπους:

 1. Τον αφηγηματικό, δηλαδή τη νοητική σύνδεση παραγράφων σε ενότητες, τις οποίες ξεχωρίζουμε με τίτλους, με σκοπό την ευκολία ανάγνωσης και κατανόησης.
 2. Τον δομικό, όπου η ομαδοποίηση γίνεται για στυλιστικούς ή συστημικούς λόγους, και ονομάζουμε block.

Η ZML χρησιμοποιεί προκαθορισμένα σύμβολα και ακολουθίες χαρακτήρων - τα λεγόμενα tags - για να διακρίνει τις δομές που αναφέρθηκαν και εν συνεχεία να τις μορφοποιήσει, σύμφωνα με το θεματικό στυλ της σελίδας σας.

 • Μορφοποίηση λέξεων και φράσεων
  Στον προφορικό λόγο χρησιμοποιούμε παραλλαγές στον τόνο, ένταση και ταχύτητα για να εκφράσουμε συναισθήματα και να δώσουμε έμφαση και νόημα σε …
 • Τύποι παραγράφων
  Στη ZML, οι παράγραφοι ξεχωρίζουν με διπλό Enter. Στον κειμενογράφο εμφανίζεται ως κενή σειρά μεταξύ τους. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των χαρακτήρων …
 • Μορφοποίηση παραγράφων
  Εάν η πρώτη σειρά μιας παραγράφου ξεκινά με shebang, τότε η σειρά αυτή θεωρείται πως περιέχει μία ή περισσότερες ιδιότητες της ακόλουθης μορφής:
 • Δομικός διαχωρισμός κειμένου
  Ενίοτε, προκύπτει η ανάγκη διαχωρισμού ενός κειμένου σε τμήματα (~blocks) που ξεπερνούν τα όρια της παραγράφου, είτε κυριολεκτικά (σύνδεση δύο ή …
invisible cron image