Δημιουργία συνδέσμων

Το link tag δημιουργεί συνδέσμους, ένα από τα θεμελιώδη και ουσιαστικότερα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου ιστού. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέρη, χωρισμένα με | , ως ακολούθως:

[[href|text^title|~class|.style|zLink]]

Η παραπάνω σύνταξη θα παράξει το ακόλουθο HTML ισοδύναμο:

<a href="href" class="class" rel="zLink" style="style" title="title">text</a>

Ολα τα μέρη είναι προαιρετικά και μπορούν να γραφτούν με οποιαδήποτε σειρά, εκτός του href το οποίο - εφόσον γραφτεί - θα πρέπει να είναι πρώτο.

href
Ορίζει τον προορισμό. Μπορεί να είναι εσωτερικός (εντός του domain σας) ή εξωτερικός (σε άλλο domain). Η διάκριση γίνεται με βάση το πρόθεμα https://, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εσωτερικούς συνδέσμους! Για να εισάγετε σύνδεσμο σε άλλη σελίδα του domain σας, αρκεί το node της. Είναι το πρώτο πεδίο στη φόρμα του αρχείου Sitemap. Είναι και αυτό που απεικονίζεται τελευταίο στη διεύθυνση του browser, πριν το ?. Στα ακόλουθα παραδείγματα (επίτηδες) δεν ορίζεται το κείμενο του συνδέσμου, οπότε το σύστημα απεικονίζει έναν default, ανάλογα την περίπτωση.
 • node
  [[zml]]ZML
 • node id
  [[59]]ZML
 • clip
  [[clip/help?file=form.user]]link
 • image tag (σε συνδυασμό με zLink)
  [[{{2|:src}}|zLinkZoom]]link
 • URL
  [[https://www.wikipedia.org]]link
 • αν παραληφθεί, τότε χρησιμοποιείται η αρχική σελίδα
  [[|]]Αρχική
text^title
Ορίζει το κείμενο (μπορεί να αντικατασταθεί με εικόνα) του συνδέσμου και - προαιρετικά - ένα tooltip.
 • κείμενο
  [[zml|Περί της ZML]]Περί της ZML
 • κείμενο με tooltip (ασυνήθιστο και δεν προτείνεται)
  [[zml|Περί της ZML^Oops]]Περί της ZML
 • image tag
  [[zml|{{icon1678}}]]
 • image tag με tooltip
  [[zml|{{icon1678}}^Oops]]Oops
~class
Μία ή περισσότερες CSS classes (χωρισμένες με space).
     [[zml|~komb]]                ZML
.style
Ενα ή περισσότερα CSS rules (χωρισμένα με semicolon).
     [[zml|.letter-spacing:1em]]  ZML
zLink
Αλλάζει τη συμπεριφορά του συνδέσμου.
 • zLinkExternal
  Ανοίγει τον εσωτερικό σύνδεσμο σε νέα καρτέλα. Δεν χρειάζεται στους εξωτερικούς συνδέσμους, καθώς προστίθεται αυτόματα.
  [[|zLinkExternal]]Αρχική
 • zLinkPopup
  Ανοίγει το clip σε popup
  [[clip/tool/iconViewer?ajax=1|Icon Viewer|zLinkPopup]]
   Icon Viewer
 • zLinkZoom
  Προβάλλει την εικόνα σε πλήρη οθόνη
  [[{{2|:src}}|zLinkZoom|Logo]]Logo
  Το ίδιο, αλλά με εικονίδιο
  [[{{2|:src}}|zLinkZoom|{{icon3270}}]]
   
invisible cron image