Μενού Χρήστη

Το Μενού Χρήστη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία συντήρησης περιεχομένου της ιστοσελίδας σας. Περιλαμβάνει μια σειρά από βοηθητικές λειτουργίες, ανάλογα με το ενεργό Επίπεδο Ασφαλείας. Εμφανίζεται μόνο σε χρήστες με διαβάθμιση "Προσωπικό" ή ανώτερη, πάνω (κινητό) ή αριστερά (PC) από το όνομά τους, με την ένδειξη . Η πλοήγηση σε αυτό είναι εύκολη και χρηστική, καθώς συνδυάζει μεγάλα εικονίδια με διακριτικούς υπότιτλους.

Αναλυτικά, οι προκαθορισμένες (default) επιλογές, έχουν ως εξής:

ACPΣας μεταφέρει στο περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας, το λεγόμενο ACP.
MEDIAΕμφανίζει τον πίνακα με τις φωτογραφίες των προϊόντων σας, τα λογότυπα των κατασκευαστών τους, και λοιπά αρχεία κειμένου ή πολυμέσων τα οποία χρησιμοποιείτε στις σελίδες σας. Ουσιαστικά, είναι μια συντόμευση στην επιλογή: ACP > Database > Upload.
TEXTΕμφανίζει ένα μεγιστοποιημένο editor με τον οποίο επεξεργάζεστε το κείμενο της τρέχουσας σελίδας. Είτε αυτό αφορά στατική σελίδα, όπως για παράδειγμα τη σελίδα της επικοινωνίας, είτε τις περιγραφές των προϊόντων.
EDITΕμφανίζει φόρμα με την οποία επεξεργάζεστε όλες τις πληροφορίες της τρέχουσας σελίδας, περιλαμβανομένου και του κειμένου της. Ουσιαστικά, είναι μια συντόμευση στην επιλογή "Ενημέρωση" του μενού γραμμής, στον πίνακα Sitemap ή Product, ανάλογα με τη σελίδα που βρίσκεστε.
NEWΕπιτρέπει τη δημιουργία νέας στατικής σελίδας ή προϊόντος. Είναι συντόμευση της επιλογής "Εισαγωγή" του μενού γραμμής, στον πίνακα Sitemap ή Product, ανάλογα με τη σελίδα που βρίσκεστε.
RUNASΑλλάζει το τρέχον Επίπεδο Ασφαλείας σας, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε χαρακτηριστικά και δυνατότητες μη διαθέσιμα σε χρήστες με μικρότερη διαβάθμιση.
ONLINEΕμφανίζει τον πίνακα με τις ενεργές συνεδρίες. Είναι συντόμευση στην επιλογή: ACP » Database » Session.
MESSAGEΧρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών (με διαβάθμιση "Προσωπικό" ή ανώτερη).
CONTACTΣυντόμευση στην επιλογή: ACP » Database » Contact.
BIMΣας μεταφέρει στην κεντρική εφαρμογή της πλατφόρμας, το ERP.
STYLEΥπάρχει μόνο στο Demo, και χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών στυλ απεικόνισης.

invisible cron image