Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Με το διάλογο "Τεχνικά Χαρακτηριστικά" επεξεργάζεστε τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στη σελίδα ενός είδους / προϊόντος, στην ομώνυμη καρτέλα (tab). Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά που προβάλλονται στη σελίδα "Σύγκριση Προϊόντων", αφού ο χρήστης επιλέξει δύο ή περισσότερα είδη, κάνοντας χρήση του εικονιδίου .

Ο διάλογος χωρίζεται σε δύο λίστες: η αριστερή περιέχει τα χαρακτηριστικά που έχετε εισάγει σε όλα τα είδη, ενώ η δεξιά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους. Μέσω της διαδικασίας drag and drop, μεταφέρετε χαρακτηριστικά από τη μια λίστα στην άλλη ή αλλάζετε τη σειρά τους.

Τα κουμπιά του διαλόγου έχουν ως εξής:

Προσθήκη...Προσθέτετε καινούρια χαρακτηριστικά (στην αριστερή λίστα). Συνεπώς, αυτά θα είναι διαθέσιμα και στα υπόλοιπα είδη σας.
Αντιγραφή...Αντιγράφετε τα χαρακτηριστικά από άλλο (προφανώς της ίδιας κατηγορίας) είδος. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός του είδους που θέλετε να αντιγράψετε.
Ενημέρωση Ενημερώνετε τον πίνακα χαρακτηριστικών του είδους με τις αλλαγές σας.