Το δημόσιο προφίλ σας

Με τον όρο front end εννοούμε οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστοσελίδα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο σύστημα, την προβολή της επιχείρησής σας, τη συναλλαγή με τους πελάτες σας, ή και όλα μαζί!

Αρχικά, η είσοδος στο Bim γίνεται μέσω μιας λιτής σελίδας login (με το δικό σας λογότυπο), σε προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (url) της μορφής:

https://domain.bimol.gr

...όπου domain είναι το όνομα που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας. Στη συνέχεια, μπορούμε να κατασκευάσουμε και να συνδέσουμε στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε "σελίδα" επιθυμείτε, με το δικό σας domain.

Στο Bim, η διαχείριση του περιεχομένου σας δεν απαιτεί χρήση του back end. Γίνεται και μέσω διακριτικά ενσωματωμένων επιλογών στο interface της εφαρμογής σας. Με άλλα λόγια, βλέπετε αυτό που βλέπουν οι πελάτες σας, συν κάτι παραπάνω. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική των ανταγωνιστικών συστημάτων, όπου η διαχείριση γίνεται αποκλειστικά στο back end.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Η πλέον πρόσφορη επιλογή front end για εμπορικές επιχειρήσεις, είναι το e-shop. Αυτό, μπορεί να είναι λιανικής (B2C), χονδρικής (B2B) ή και τα δύο, ανάλογα την πελατεία σας. Το Bim διαθέτει πληθώρα ρυθμίσεων και δυνατοτήτων οι οποίες παρέχουν απόλυτη ευελιξία ως προς την προβολή τιμών, ανάλογα τον επισκέπτη / εγγεγραμμένο χρήστη:

  • Μενού Χρήστη
    Το Μενού Χρήστη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία συντήρησης περιεχομένου της ιστοσελίδας σας. Περιλαμβάνει μια σειρά από βοηθητικές …
  • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
    Με το διάλογο "Τεχνικά Χαρακτηριστικά" επεξεργάζεστε τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στη σελίδα ενός είδους / προϊόντος, στην ομώνυμη …
  • Προσθήκη Σχετικού Είδους
    Με το διάλογο "Προσθήκη Σχετικού Είδους" προσθέτετε ένα είδος στη λίστα που εμφανίζεται στην ομώνυμη καρτέλα (tab). Τα σχετικά προϊόντα είναι από τις standard …

Το μενού χρήστη είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε front end επιλέξετε. Πέραν αυτού, μπορούν να υπάρξουν και άλλα διαχειριστικά εργαλεία, ανάλογα με την εφαρμογή σας.