Γραμμή Εργασιών (taskbar)

Η Γραμμή Εργασιών απεικονίζει τους τίτλους των ενεργών (~ανοιχτών) παραθύρων, είτε αυτά είναι σε ανάπτυξη (και άρα εμφανή), είτε έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάθε φορά που ανοίγετε ένα παράθυρο, προστίθεται ο τίτλος του στη γραμμή εργασιών. Όταν το κλείνετε, αφαιρείται. Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο, εμφανίζεται / ελαχιστοποιείται το αντίστοιχο παράθυρο, εναλλάξ.

Το εικονίδιο (αριστερά) ελαχιστοποιεί όλα τα ανοιχτά παράθυρα, καθαρίζοντας την επιφάνεια εργασίας. Το εικονίδιο (δεξιά) σας μεταφέρει σε αυτό το site!

invisible cron image