Ρυθμίσεις

Το μενού "Ρυθμίσεις" περιλαμβάνει εργασίες παραμετροποίησης του Bim, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Γενικές Ρυθμίσεις

Η φόρμα αυτή είναι υπεύθυνη για μια σειρά ρυθμίσεων που είναι κοινές για όλους τους χρήστες της εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 4 πρώτες ρυθμίσεις (Φόρμα, Διάταξη, Γλώσσα Εγκατάστασης, Λογότυπο) υπάρχουν και στις Σειρές Παραστατικών (δείτε παρακάτω). Αυτό σημαίνει πως οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη φόρμα είναι οι γενικές (default), αυτές που θα ισχύουν για οποιαδήποτε Σειρά έχει κενές τις δικές της ρυθμίσεις.

Ατομικές Ρυθμίσεις

Η φόρμα αυτή είναι υπεύθυνη για μια σειρά ρυθμίσεων / προτιμήσεων, που αφορούν τον εκάστοτε συνδεδεμένο χρήστη.

Σειρές Παραστατικών

Ο πίνακας αυτός συνδέεται άμεσα με τον πίνακα των "Κινήσεων" και χρησιμοποιείται πρωτίστως για την αρίθμηση των παραστατικών σας. Κάθε σειρά περιλαμβάνει διακριτικό τίτλο και προαιρετικό πρόθεμα στο σειριακό της αριθμό.

Μπορείτε να προσθέσετε όσες σειρές επιθυμείτε, καθώς και να μεταβάλλετε τα στοιχεία των σειρών που έρχονται προεγκατεστημένες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός που φαίνεται στον πίνακα είναι ο τελευταίος εκτυπωμένος. Με άλλα λόγια, ο αριθμός του επόμενου παραστατικού της εκάστοτε σειράς θα είναι +1 από αυτόν που βλέπετε.

Η σειρά με το ID = 1 χρησιμοποιείται πάντοτε (εξ ορισμού από το σύστημα) για τα παραστατικά που ακυρώνετε. Συνεπώς, αν και μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο ή/και τον αριθμό της, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Προγραμματισμός Κινήσεων

Αυτός είναι ο πίνακας από τον οποίον προκύπτει το μενού "Κινήσεις". Υπάρχουν γραμμές 2 επιπέδων, το πρώτο δημιουργεί τις ενότητες και το δεύτερο τις επί μέρους κατηγορίες.

Φυσικά, πέραν των τίτλων, υπάρχει και πλήθος άλλων ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν ώστε μια "Κίνηση" να αποκτήσει τη λειτουργική και λογιστική υπόσταση που της αναλογεί.

Αν αλλάξετε κάποιον τίτλο ή δημιουργήσετε νέα κίνηση, θα πρέπει να ξαναφορτώσετε το Bim για να γίνουν οι αλλαγές σας ορατές στο μενού των Κινήσεων.

Φόρμα Τιμολογίου

Η επιλογή αυτή εμφανίζει ένα υπομενού σχετικό με τη διαμόρφωση των τιμολογίων σας. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε, και εξηγείται αναλυτικά στην ενότητα "Ξεκινώντας".

ACP

Η επιλογή αυτή (διαθέσιμη μόνο στους Διαχειριστές) σας μεταφέρει στο ACP, ένα διαφορετικό περιβάλλον που λειτουργεί ως backend του Bim. Μέσω αυτού, έχετε πρόσβαση σε προχωρημένες εργασίες, όπως για παράδειγμα τη λήψη Αντιγράφου Ασφαλείας.