Αρχεία

Το μενού "Αρχεία" χρησιμοποιείται για τη διαχείριση βασικών αρχείων του Bim, τα οποία ομαδοποιούνται με βάση τις ακόλουθες ενότητες:

 • Συνεργάτες
  Εδώ καταχωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεστε, όπως Πελάτες, Προμηθευτές, Προσωπικό, κλπ
 • Προϊόντα
  Εδώ καταχωρούνται τα Προϊόντα που εμπορεύεστε ή/και τις Υπηρεσίες τις οποίες παρέχετε, τυχόν Υλικά (πρώτες ύλες) που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον Πάγιο εξοπλισμό σας.
 • Αξιόγραφα
  Εδώ καταχωρούνται τα Πληρωτέα και Εισπραχθέντα αξιόγραφα (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), καθώς και τυχόν κινήσεις τους, όπως Μεταβίβαση, Κατάθεση και Προεξόφληση.
 • Ευρετήρια
  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πλήθος ετερόκλητων αρχείων, με κοινό σημείο αναφοράς το μικρό τους μέγεθος (περιορισμένα πεδία και εγγραφές) και την επικουρική τους χρήση από τα υπόλοιπα αρχεία της εφαρμογής.

Κάθε ενότητα οδηγεί (αριστερό κλικ) σε υπομενού με τα επί μέρους αρχεία της, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στην εμφάνιση πίνακα, μέσω του οποίου μπορείτε να εισάγετε, τροποποιήσετε ή διαγράψετε τις εγγραφές των αντίστοιχων αρχείων. Σε περίπτωση που κάποιο αρχείο είναι άδειο (δεν έχει ακόμη εγγραφές), τότε αντί του πίνακα θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής.