Κεντρικό Μενού (menubar)

Το Κεντρικό Μενού εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής, φιλτραρισμένες ως προς τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη, το όνομα του οποίου απεικονίζεται δεξιά (πχ: Guest).

Το εικονίδιο χρησιμοποιείται για την έξοδό σας από την εφαρμογή (logout), εκτός και αν έχει συνδεθεί το Bim με το website της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, σας κατευθύνει στη σελίδα από την οποία μπήκατε.

Το μενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Αρχεία
  Το μενού "Αρχεία" χρησιμοποιείται για τη διαχείριση βασικών αρχείων του Bim, τα οποία ομαδοποιούνται με βάση τις ακόλουθες ενότητες:
 • Κινήσεις
  Το μενού "Κινήσεις" χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συσχετισμών που προκύπτουν από τις καθημερινές σας συναλλαγές (κινήσεις), όπως …
 • Προβολές
  Το μενού "Προβολές" σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε επιλεκτικά ή/και συνδυαστικά δεδομένα από τη βάση της εφαρμογής, και προαιρετικά …
 • Εργαλεία
  Το μενού "Εργαλεία" περιλαμβάνει μια σειρά από ετερόκλητες, βοηθητικές εργασίες, χρήσιμες στην καθημερινή σας ενασχόληση με την εφαρμογή.
 • Ρυθμίσεις
  Το μενού "Ρυθμίσεις" περιλαμβάνει εργασίες παραμετροποίησης του Bim, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.