Επιφάνεια Εργασίας (desktop)

Η Επιφάνεια Εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται τα παράθυρα της εφαρμογής. Οριοθετείται από το κεντρικό μενού και τη γραμμή εργασιών, και διακρίνεται από:

 • ένα λογότυπο στο κέντρο, και
 • μια λίστα με συντομεύσεις (εικονίδια), στα αριστερά

Μπορείτε να αλλάξετε τόσο το λογότυπο όσο και τις συντομεύσεις.

Αλλαγή λογοτύπου

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Ξεκινώντας", για να ορίσετε το λογότυπο που θα εμφανίζεται στα παραστατικά που εκδίδετε. Το ίδιο λογότυπο θα εμφανιστεί και στην επιφάνεια εργασίας, αντικαθιστώντας αυτό του Bim.

Αλλαγή συντομεύσεων

Κάνοντας διπλό-κλικ στην επιφάνεια εργασίας, εμφανίζεται ένας πίνακας με συνοπτικές οδηγίες (όπως φαίνεται και στο screenshot αυτής της σελίδας). Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι ακόλουθες:

 • Μετακίνηση
  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι συντομεύσεις σας. Απλά "σέρνετε" τις συντομεύσεις (αριστερό κλικ πατημένο) στην επιθυμητή θέση. Προσέξετε ώστε η μετακίνηση των συντομεύσεων να γίνεται εντός των ορίων (του νοητού πλαισίου) της λίστας.
  Σημείωση: Η κίνηση αυτή είναι γνωστή ως drag and drop
 • Διαγραφή
  Μετακινείτε τη συντόμευση (που θέλετε να διαγράψετε) όπως και προηγουμένως, με τη διαφορά του ότι ελευθερώνετε το κουμπί του ποντικιού εκτός των ορίων της λίστας.
 • Τροποποίηση
  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μεταβάλλετε οποιοδήποτε από τις 3 ιδιότητες μιας συντόμευσης: το εικονίδιο, τη λεζάντα και το url της. Κάνοντας κλικ στη συντόμευση που θέλετε να τροποποιήσετε, εμφανίζεται ένα παράθυρο με τον τίτλο "Icon Properties", μέσω του οποίου αλλάζετε το εικονίδιο και τη λεζάντα κατά το δοκούν. Δεν συνιστούμε την αλλαγή του url, εκτός και αν γνωρίζετε πολύ καλά τι κάνετε!
  Σημείωση: Δεν χρειάζεται να κλείσετε αυτό το παράθυρο για να τροποποιήσετε διαφορετική συντόμευση.
 • Δημιουργία
  Για να δημιουργήσετε συντόμευση σε οποιαδήποτε εργασία / επιλογή βρίσκεται στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, δεν έχετε παρά να την επιλέξετε (από το μενού) και να πατήσετε το βελάκι που βλέπετε κυκλωμένο με κόκκινο χρώμα, στην παράπλευρη εικόνα. Το βελάκι αυτό εμφανίζεται μόνον εφόσον είστε στο στάδιο αλλαγής συντομεύσεων, αυτό δηλαδή για το οποίο συζητάμε. Σε κανονικές συνθήκες εργασίας (όπου βλέπετε το λογότυπο και όχι τις οδηγίες), το βελάκι αυτό απουσιάζει.

Αφού τελειώσετε με τις αλλαγές που θέλετε, κάντε ξανά διπλό-κλικ στην επιφάνεια εργασίας, για να τις σώσετε. Σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος, και δεν επιθυμείτε το σώσιμο των αλλαγών σας, δεν έχετε παρά να ξαναφορτώσετε την εφαρμογή!

Τέλος, αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την επαναφορά της αρχικής (προκαθορισμένης από εμάς) λίστας συντομεύσεων, δεν έχετε παρά να τις διαγράψετε όλες και να σώσετε τις αλλαγές.