Πίνακας

Ο Πίνακας είναι το παράθυρο το οποίο απεικονίζει τις εγγραφές ενός αρχείου, και σας επιτρέπει - μέσω της Φόρμας - τη μεταβολή τους. Κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μία εγγραφή, και κάθε στήλη σε ένα πεδίο της.

Οι εγγραφές εμφανίζονται με προκαθορισμένη ταξινόμηση και γραμμογράφηση, και είναι σελιδοποιημένες. Το πλήθος των εγγραφών ανά σελίδα είναι εξ ορισμού 24.

Αν και υπάρχουν 10άδες πίνακες στο Bim, ο τρόπος λειτουργίας τους είναι κοινός. Όταν μάθετε να δουλεύετε με έναν πίνακα, θα μπορείτε να δουλέψετε και με τους υπόλοιπους.

Μενού Πίνακα

Κάνοντας κλικ στον τίτλο του πίνακα, εμφανίζεται μενού με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Schema
  Εμφανίζει όλα τα πεδία του πίνακα, όπως ακριβώς έχουν δηλωθεί στη βάση δεδομένων. Αναγράφεται και η εννοιολογική τους απόδοση, χάριν ευκολίας. Τα ονόματα των πεδίων θα σας φανούν χρήσιμα στις λειτουργίες import, export και update του πίνακα.
 • Status
  Διάφορες πληροφορίες για τον πίνακα, όπως τις δίνει η βάση δεδομένων.
 • Export
  Σας επιτρέπει να εξάγετε μέρος ή το σύνολο των εγγραφών του πίνακα, σε διάφορες μορφές αρχείων. Ουσιαστικά, εκτελείται η εργασία ACP » Loops » Table Export.
 • Update
  Σας επιτρέπει τη μαζική ενημέρωση εγγραφών του πίνακα, με βάση αρχείο CSV. Ουσιαστικά, εκτελείται η εργασία ACP » Loops » Table Update.
 • Refresh
  Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο στα αρχεία που διατηρούν υπόλοιπα, όπως είναι το αρχείο Συνεργατών και Προϊόντων. Τα υπόλοιπα αυτά δεν υπολογίζονται "αμα τη εμφανίσει", παρά μόνον αν μια κίνηση (π.χ. ένα τιμολόγιο) τα έχει ήδη ακυρώσει. Η ακύρωση γίνεται με τον καθαρισμό του πεδίου "Υπόλοιπο", στην καρτέλα (tab) "Auto", των εν λόγω αρχείων. Η εντολή "Refresh" κάνει αυτό ακριβώς, ακυρώνει τα υπόλοιπα όλων των εγγραφών, υποχρεώνοντας το σύστημα στον επανυπολογισμό τους. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα (ανάλογα και με τον αριθμό των κινήσεων), και συνιστάται μόνον σε περίπτωση που υποπτεύεστε πως τα υπόλοιπα έχουν αλλοιωθεί από λάθος χειρισμό, μαζική ενημέρωση του αρχείου Κινήσεων, bug, κλπ.

Μενού Γραμμής

Σε κάθε γραμμή του Πίνακα αντιστοιχεί και ένα μενού, το οποίο εμφανίζεται κάνοντας κλικ στην 1η στήλη (αυτή με το ID, δείτε τη φωτό). Η πρώτη επιλογή του μενού αυτού (συνήθως η "Ενημέρωση"), είναι η εξ ορισμού επιλογή που εκτελείται με κλικ σε οποιαδήποτε στήλη της γραμμής, πλην της 1ης.

Με άλλα λόγια:

 • Κλικάροντας μια γραμμή, οπουδήποτε εκτός της 1ης στήλης (ID), τότε εκτελείται η πρώτη επιλογή του μενού, που συνήθως είναι "Ενημέρωση".
 • Κλικάροντας μια γραμμή, στην 1η στήλη, εμφανίζεται το μενού της.

Γραμμή Πλοήγησης

H Γραμμή Πλοήγησης εμφανίζεται μόνον εφόσον υπάρχει λόγος, δηλαδή, οι εγγραφές είναι περισσότερες από όσες χωρούν σε μια σελίδα.