Φόρμα

Η Φόρμα είναι το παράθυρο με το οποίο δημιουργείτε, μεταβάλλετε ή διαγράφετε τις εγγραφές ενός αρχείου.

Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, τα πεδία της εγγραφής χωρίζονται σε καρτέλες (tabs), αφενός για οικονομία χώρου, αφετέρου για καλύτερη οργάνωση. Ο αριθμός και το περιεχόμενο των καρτελών ποικίλει από αρχείο σε αρχείο. Η πρώτη καρτέλα λέγεται κατά κανόνα Βασικά, ενώ η τελευταία Auto, γιατί περιέχει πεδία που συμπληρώνει το σύστημα αυτόματα.

Σε πολλές φόρμες, θα βρείτε και μια καρτέλα Προβολή, στην οποία τα 4 πρώτα πεδία είναι κοινά.