Διάλογος

Ο Διάλογος είναι το πιο ετερόκλητο παράθυρο του Bim. Αν και μοιάζει περισσότερο στη Φόρμα, ουσιαστικά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Θα λέγαμε πως είναι το παράθυρο εκείνο που δεν ανήκει σε καμία από τις λοιπές κατηγορίες παραθύρων!