Παράθυρα

Τα Παράθυρα του Bim είναι οι γνώριμοι, ορθογώνιοι και πλωτοί φορείς περιεχομένου, με χαρακτηριστική κεφαλίδα και σώμα που ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στα PC περιβάλλοντα της πλατφόρμας (ERP και ACP), καθώς είναι η πλέον οικεία και πρακτική διεπαφή χρήστη, σε αυτά τα συστήματα.

Με βάση το σκοπό και τη λειτουργία τους, υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες παραθύρων:

 • Πίνακας
  Ο Πίνακας είναι το παράθυρο το οποίο απεικονίζει τις εγγραφές ενός αρχείου, και σας επιτρέπει - μέσω της Φόρμας - τη μεταβολή τους. Κάθε …
 • Προβολή
  H Προβολή είναι το παράθυρο το οποίο απεικονίζει το αποτέλεσμα μιας Προβολής, όταν ως μορφή έχει επιλεχθεί η HTML. Έχει χαρακτηριστικό …
 • Φόρμα
  Η Φόρμα είναι το παράθυρο με το οποίο δημιουργείτε, μεταβάλλετε ή διαγράφετε τις εγγραφές ενός αρχείου.
 • Λούπα
  Η Λούπα είναι το παράθυρο που ξεχωρίζει από ένα και μόνο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: την μπάρα προόδου.
 • Διάλογος
  Ο Διάλογος είναι το πιο ετερόκλητο παράθυρο του Bim. Αν και μοιάζει περισσότερο στη form, ουσιαστικά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο …

Με εξαίρεση το Διάλογο, που αποτελεί τη μειοψηφία στο οικοσύστημα της εφαρμογής, τα παράθυρα έχουν σαφέστατο πλαίσιο λειτουργίας, γεγονός που συμβάλλει τα μέγιστα στην ταχύρυθμη εκμάθηση και αποτελεσματική χρήση του συστήματος.

Η κεφαλίδα

Οι κεφαλίδες των παραθύρων είναι οι χαρακτηριστικές μπάρες στην κορυφή τους, και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

Χρώμα

Το χρώμα της κεφαλίδας, είναι ενδεικτικό της κατηγορίας ενός παραθύρου. Συγκεκριμένα:

 • Στους Πίνακες και τις Προβολές (παράθυρα των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι το μεταβλητό μέγεθος), έχει χρώμα μπλε ραφ.
 • Στα υπόλοιπα παράθυρα είναι γκρι.

Εικονίδιο

Όπως και το χρώμα, το εικονίδιο του τίτλου παραπέμπει στην κατηγορία του:

 • Πίνακες
 • Προβολές
 • Λοιπά

Κάποιοι Διάλογοι πιθανώς να φέρουν ξεχωριστό εικονίδιο, όπως για παράδειγμα αυτός της εισαγωγής ημερομηνίας ().

Κουμπιά

Τα εικονίδια δεξιά της κεφαλίδας είναι διάφορα κουμπιά με τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Κλείσιμο
  Το πιο χαρακτηριστικό κουμπί όλων, το κλασικό [X], που συναντάται σε όλα τα παράθυρα ανεξαρτήτως κατηγορίας!
 • Ελαχιστοποίηση
  Χρησιμοποιείται για την απόκρυψη του παραθύρου από την Επιφάνεια Εργασίας. Το παράθυρο δεν κλείνει, όπως με το , απλά δεν φαίνεται. Μπορείτε να το επαναφέρετε κάνοντας κλικ στον τίτλο του, που εξακολουθεί να είναι εμφανής στην Γραμμή Εργασιών.
 • Μεγιστοποίηση
  Το κουμπί αυτό έχουν μόνον οι Πίνακες και οι Προβολές, καθώς είναι τα μόνα παράθυρα με μεταβλητό μέγεθος και κατά συνέπεια μπορούν να μεγιστοποιηθούν. Πατώντας το 2η φορά, επανέρχεται το παράθυρο στο αρχικό του μέγεθος.
 • Screenshot
  Δημιουργεί screenshot του παραθύρου, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που δεν φαίνεται παρά μόνο μετά από scrolling.
 • Αναζήτηση
  Μία από τις χρησιμότερες λειτουργίες του Bim, καθώς σας επιτρέπει να βρείτε οτιδήποτε είναι γραμμένο οπουδήποτε! Εκτελεί ελεύθερη αναζήτηση (και όχι λεξικογραφική) του λήμματος που εισάγετε, σε όλα τα αλφαριθμητικά πεδία του αρχείου το οποίο αντιστοιχεί στον ενεργό Πίνακα. Η πτώση (case) του λήμματος δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα ακόλουθα λήμματα έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση:
  • Ακέραιος αριθμός
   Στο αρχείο ειδών, ψάχνει το barcode αν είναι 10 ψηφία και άνω, διαφορετικά τον κωδικό και το id. Στα υπόλοιπα αρχεία, ψάχνει το id, εφόσον ο ακέραιος είναι μικρότερος από 6 ψηφία.
  • #name val1 ... valN
   Βρίσκει τις εγγραφές στις οποίες το πεδίο name έχει μία από τις δοθείσες τιμές. Για παράδειγμα, η αναζήτηση "#type svg", στο αρχείο "Upload", θα βρει όλες τις εγγραφές με τύπο svg.
  • ~username | ~userid
   Επιστρέφει τις εγγραφές που ενημερώθηκαν από το δοθέν username ή userid. Αν το λήμμα τελειώνει με !, τότε αντί της ενημέρωσης, εξετάζεται η δημιουργία. Ειδικές περιπτώσεις username είναι το "me" και "guest". Για παράδειγμα, το λήμμα "~me!" θα επιστρέψει όλες τις εγγραφές που δημιούργησε ο χρήστης που εκτελεί την αναζήτηση.
 • Φάκελοι
  Κάποια αρχεία, όπως οι "Συνεργάτες" και τα "Προϊόντα", παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας φακέλων για την καλύτερη οργάνωσή τους.
 • Εκτύπωση
  Εκτυπώνει την τρέχουσα Προβολή.
 • Οδηγίες
  Εμφανίζεται στα παράθυρα (συνήθως Φόρμες) για τα οποία υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
 • Συντόμευση
  Εμφανίζεται όποτε η Επιφάνεια Εργασίας είναι σε κατάσταση "Διαχείρισης Συντομεύσεων" (διπλό-κλικ). Κλικάροντας το κουμπί αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη του παραθύρου στην λίστα με τις συντομεύσεις.

Αλλαγή μεγέθους (resize)

Στα παράθυρα μεταβλητού μεγέθους (Πίνακες και Προβολές), και εφόσον δεν είναι μεγιστοποιημένα ( ), εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία το ακόλουθο σύμβολο:

Πρόκειται περί μιας "χειρολαβής", η οποία σας επιτρέπει να αυξομειώσετε το μέγεθος του παραθύρου.

invisible cron image