Δικαιώματα Χρηστών

Σε κάθε λογαριασμό (χρήστη) εκχωρείται ένα επίπεδο ασφαλείας, από 0 (μηδέν) έως 7 (επτά), το οποίο αντανακλά τις επιτρεπόμενες ενέργειες στην αλληλεπίδραση του με την πλατφόρμα. Ο χρήστης με το ψηλότερο επίπεδο έχει όλα τα δικαιώματα των χρηστών με χαμηλότερο επίπεδο, συν κάποια ακόμα. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατον ο χρήστης με χαμηλότερο επίπεδο να μπορεί να κάνει κάτι που ο χρήστης με ψηλότερο δεν μπορεί.

Κάθε επίπεδο έχει ένα φιλικό όνομα που αντικατοπτρίζει το εύρος των δικαιωμάτων του, και το καθιστά ευκολότερο στην απομνημόνευση. Τα ονόματα αυτά μπορούν να αλλαχθούν από τον Διαχειριστή, καθώς δεν χρησιμοποιούνται από το σύστημα, παρά μόνον για απεικονιστικούς λόγους.

  • Το χαμηλότερο επίπεδο (0) εκχωρείται αυτόματα στους επισκέπτες, δηλαδή, τους χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης και των πάσης φύσεως bots.
  • Το ψηλότερο επίπεδο (7) εκχωρείται αυτόματα στον webmaster (είναι αυτός που δημιουργεί το domain σας).
  • Σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί (επιτυχώς) τη φόρμα εγγραφής, εκχωρείται το πρώτο επίπεδο (1).
  • Ολα τα άλλα επίπεδα (2-6) εκχωρούνται αποκλειστικά από το εσάς (ως Διαχειριστή του domain σας).
  • Τα επίπεδα 1-3 θεωρούνται λογαριασμοί απλών χρηστών ή πελατών, ενώ τα επίπεδα 4-6 θεωρούνται λογαριασμοί προσωπικού.

Αναλυτικότερα, τα επίπεδα έχουν ως εξής:

0 - Επισκέπτης
Οι επισκέπτες δεν έχουν δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε εγγραφής, οποιουδήποτε πίνακα. Μπορούν μόνο να διαβάσουν σελίδες οι οποίες - με τη σειρά τους - δεν απαιτούν ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας (καθορίζεται από εσάς). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία έχετε e-shop και ταυτόχρονα έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για Guest Checkout, τη δυνατότητα αγοράς χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού.
1 - Εγγεγραμμένος
Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτόματο σύστημα εγγραφής χρηστών στο domain σας, τότε σε κάθε νέο λογαριασμό εκχωρείται αυτό το επίπεδο. Είναι το ελάχιστο επίπεδο με δικαιώματα μεταβολής κάποιων εγγραφών σε κάποιους πίνακες, ανάλογα με την ιστοσελίδα σας.
2 - Χρήστης
Το επίπεδο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έμπιστος ή γνωστός χρήστης. Εξαρτάται από εσάς το πότε ο Εγγεγραμμένος προάγεται σε Χρήστης, και τα πρόσθετα προνόμια που αυτό συνεπάγεται.
3 - Μέλος
Είναι το ψηλότερο επίπεδο απλού χρήστη (μη ανήκοντος στο προσωπικό της επιχείρησης). Μπορείτε να εκχωρείτε αυτό το επίπεδο σε συνδρομητές, χορηγούς, προνομιακά μέλη, κλπ.
4 - Προσωπικό
Είναι το πρώτο και βασικό επίπεδο των υπαλλήλων σας. Εχει πρόσβαση σε λειτουργίες back end, μη προσβάσιμες στα προηγούμενα επίπεδα.
5 - Συντάκτης
Είναι το επίπεδο στο οποίο επιτρέπεται η επεξεργασία του περιεχομένου σας. Με άλλα λόγια, έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε άπτεται του front end. Πρακτικά, η διαφορά του με τον Διαχειριστή, είναι το δικαίωμα διαγραφής και η πρόσβαση στο ACP.
6 - Διαχειριστής
Είναι το μεγαλύτερο - μη τεχνικό - επίπεδο. Έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας, πλην των αμιγώς τεχνικών υπηρεσιών και πινάκων.
7 - Webmaster
Ο webmaster είναι ο χρήστης που δημιουργεί, υποστηρίζει και συντηρεί το domain σας, καθώς και τον server στον οποίον αυτό φιλοξενείται.
invisible cron image