My Digital Accounting and Tax Application

Το myDATA είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση (Α.1138/12-06-2020) και τις τροποποιήσεις της (Α.1227/09-10-2020, Α.1300/29-12-2020, ...., Α.1090/05-07-2022), οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαβιβάζουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς πωλήσεων και αγορών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στη σελίδα της πλατφόρμας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν τεκμήριο ούτε υποκαθιστούν τη γνώμη του λογιστή σας και φυσικά τις αποφάσεις της Αρχής!

Τι διαβιβάζετε και πως

Εν συντομία, μέσω του Bim διαβιβάζετε τις πωλήσεις σας και μέσω του (εξουσιοδοτημένου) λογιστή σας διαβιβάζετε τις αγορές και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης.

Οι πωλήσεις χονδρικής διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Οι πωλήσεις λιανικής διαβιβάζονται αναλυτικά από την ταμειακή σας ή συγκεντρωτικά (ανά μήνα) από το Bim.

Το 2021 θεωρείται χρόνος δοκιμής της πλατφόρμας και κατ' επέκταση ανοχής ως προς τυχόντα λάθη διαβίβασης.

Δημιουργία εκδότη και καταχώρηση διακριτικών διασύνδεσης

 1. Εισάγετε νέα εγγραφή στο αρχείο των Συνεργατών, με την επωνυμία και τα στοιχεία της επιχείρησής σας. Προτείνουμε το φάκελο "Διάφοροι". Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που αρμόζουν, κατ' ελάχιστον διεύθυνση και ΑΦΜ! Στην καρτέλα "Κείμενο", εισάγετε τα διακριτικά (όνομα χρήστη και κλειδάριθμο) που λάβατε από το myDATA, σύμφωνα με το παράδειγμα που φαίνεται στο screenshot. Για να λάβετε τα διακριτικά, ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού Γρήγορης Πρόσβασης, και συγκεκριμένα της ενότητας "Εγγραφή για διαβίβαση μέσω ERP συστημάτων". Εναλλακτικά, δείτε το σχετικό video.
 2. Ενημερώστε το πεδίο "Εταιρεία" των Γενικών Ρυθμίσεων, με την εγγραφή που μόλις φτιάξατε. Το Bim θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία της συγκεκριμένης εγγραφής για τη διαβίβαση των παραστατικών σας στο myDATA. Επίσης, στην καρτέλα "Τιμολόγηση #2", τσεκάρετε την επιλογή "Realtime Mark". Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη διαβίβαση του παραστατικού στο myDATA, πριν την εκτύπωσή του, ώστε να λάβει MAPK και UID, και να σημανθεί καταλλήλως. Σε περίπτωση απώλειας ή προβληματικής σύνδεσης με το Internet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε (προσωρινά) αυτήν την επιλογή, και να διαβιβάσετε τα παραστατικά χειροκίνητα μόλις αυτή αποκατασταθεί. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό, εξηγείται παρακάτω.

Ευρετήρια Φ.Π.Α. και Τρόπων Πληρωμής

Ανοίξτε το ανάλογο ευρετήριο και ενημερώστε το πεδίο "ΑΑΔΕ", στην καρτέλα "Auto", όπου χρειάζεται.

 1. Αν χρησιμοποιείτε μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., θα χρειαστεί να δηλώσετε την αιτία.
 2. Θα πρέπει να συσχετίσετε τους Τρόπους Πληρωμής με τους τυποποιημένους κωδικούς του myDATA.

Προγραμματισμός Κινήσεων

Κάθε παραστατικό πώλησης θα πρέπει να χαρακτηριστεί με βάση την τυποποίηση του myDATA. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστείτε και νέα παραστατικά, καθώς το myDATA απαιτεί αναλυτική πληροφόρηση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί τύπου, κατηγορίας και E3, που μπορείτε να δείτε στο φύλλο επεξεργασίας της πλατφόρμας.

 • Τύπος
  Επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο παραστατικού. Για παράδειγμα, η σειρά 126 του Bim αντιστοιχεί στον τύπο 1.1 του myDATA.
 • Κατηγορία
  Επιλέξτε την κατηγορία εσόδων που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των αγαθών ή υπηρεσιών που πουλάτε με αυτό το παραστατικό. Για παράδειγμα, category1_1 αν πουλάτε εμπορεύματα, category1_2 αν είστε κατασκευαστής, κοκ.
 • E3
  Επιλέξτε τον κωδικό που χαρακτηρίζει και συνδυάζεται με την προηγούμενη κατηγορία.
 • Φ.Π.Α.
  Η δήλωση κατηγορίας Φ.Π.Α. αφορά μόνο χαρακτηρισμούς εξόδων, συνεπώς στα έσοδα το αφήνετε κενό.
 • UID
  Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, μετά από επιτυχή διαβίβαση του παραστατικού.
 • MAPK
  Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, μετά από επιτυχή διαβίβαση του παραστατικού.
 • MAPK #2
  Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, μετά από επιτυχή ΑΚΥΡΩΣΗ του παραστατικού.
 • Reserved
  Δεσμευμένο πεδίο για μελλοντική χρήση.

Μικτές πωλήσεις

Στην πράξη, οι επιχειρήσεις συχνά τιμολογούν αγαθά και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται με διαφορετικούς (κατά myDATA) κωδικούς. Με άλλα λόγια, υπάρχουν τιμολόγια που δεν αφορούν αμιγώς εμπορεύματα, προϊόντα, πάγια, και λοιπά έσοδα. Αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από μέρους σας, καθώς λανθασμένοι χαρακτηρισμοί θεωρούνται παράβαση και κατά συνέπεια ενέχουν πρόστιμο. Θα πρέπει να θυμάστε πως, σύμφωνα με την ισχύουσα υλοποίηση, το myDATA δεν αντικαθιστά μόνο τις ΜΥΦ, αλλά και τις περιοδικές Φ.Π.Α. , την Ε3, τις δηλώσεις απόδοσης / παρακράτησης φόρων, κλπ. Γι αυτό και οι συνόψεις πωλήσεων / αγορών δεν αρκούν, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικούς χαρακτηρισμούς.

Το Bim προσφέρει χαρακτηρισμούς σε δύο επίπεδα: παραστατικού και κωδικού αποθήκης. Ο χαρακτηρισμός του παραστατικού εφαρμόζεται στους κωδικούς που δεν έχουν δικό τους χαρακτηρισμό. Με άλλα λόγια, ο χαρακτηρισμός ενός κωδικού (εφόσον υφίσταται) υπερισχύει του χαρακτηρισμού του παραστατικού. Με αυτόν τον τρόπο, διαβιβάζονται μικτά τιμολόγια.

Η καθημερινή σας τιμολόγηση

Από τη στιγμή που ρυθμίσετε το Bim σύμφωνα με τα προηγούμενα, η ροή της εργασίας σας (όσον αφορά το myDATA) εστιάζεται στα ακόλουθα:

 1. Στήλη "ΑΑΔΕ" στους πίνακες κινήσεων, με τις ακόλουθες ενδείξεις:
  • Το εικονίδιο σημαίνει πως το παραστατικό έχει λάβει MAPK.
  • Το εικονίδιο σημαίνει πως το παραστατικό ΔΕΝ έχει λάβει MAPK, ενώ θα έπρεπε! Κάντε κλικ στο εικονίδιο για διαβίβαση.
  • Ο τύπος του παραστατικού (πχ 1.1) σημαίνει πως πρόκειται να διαβιβαστεί όταν εκτυπωθεί.
  • Το κενό σημαίνει πως η κίνηση δεν αφορά το myDATA.
 2. Υπομενού "ΑΑΔΕ" στο μενού "Εργαλεία"
  • Η επιλογή "Παραστατικά Τρίτων" απεικονίζει παραστατικά, χαρακτηρισμούς και ακυρώσεις παραστατικών που έχουν υποβάλλει άλλοι χρήστες με λήπτη εσάς.
  • Η επιλογή "Ιδια Παραστατικά" απεικονίζει παραστατικά, χαρακτηρισμούς και ακυρώσεις παραστατικών που έχετε υποβάλει εσείς.