Επανάληψη συμβάντος

Ο διάλογος αυτός σας βοηθάει να συντάξετε το πεδίο "Επανάληψη" της φόρμας συμβάντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του RFC 5545. Το πρότυπο παρέχει μεγάλη ευελιξία, καλύπτοντας οποιοδήποτε σενάριο επανάληψης μπορεί να προκύψει. Στην ίδια σελίδα, θα βρείτε και πολλά παραδείγματα.

Αν, τελικά, αποφασίσετε να μελετήσετε το εν λόγω RFC, θα σας φανεί χρήσιμη η εξής δυνατότητα: Κάνοντας κλικ στη 1η στήλη, τα μεταφρασμένα ονόματα πεδίων παίρνουν την επίσημη ονομασία τους!

Στη δεξιά στήλη θα βρείτε μια λίστα από ημερομηνίες, η οποία παράγεται αυτόματα με βάση τις επιλογές σας. Με αυτόν τον τρόπο, επαληθεύετε άμεσα την ορθή σύνταξη του κανόνα επανάληψης.

Επεξήγηση Πεδίων

Τα διαθέσιμα πεδία χωρίζονται (νοητά) σε δύο ομάδες:

 1. Η πρώτη ομάδα παράγει ένα σετ από ημερομηνίες, ξεκινώντας από την ημερομηνία έναρξης του συμβάντος και συνεχίζοντας με βάση τη "Συχνότητα" και το "Διάστημα". Το σετ σταματάει στην "Η/Μ Λήξης" ή μετά από Χ "Επαναλήψεις" ή καθόλου.
 2. Η δεύτερη τροποποιεί αυτό το σετ, αφαιρώντας ή/και προσθέτοντας ημερομηνίες, κατά περίπτωση.

Τα πεδία της πρώτης ομάδας είναι τα ακόλουθα:

 • Συχνότητα
  Είναι το πρώτο και ουσιαστικά το μόνο απαραίτητο πεδίο. Καθορίζει τη συχνότητα επαναλήψεων και μπορεί να λάβει τις τιμές: "Καθημερινά", "Εβδομαδιαία", "Μηνιαία" και "Ετήσια". Αυτή η επιλογή επηρεάζει κάποια άλλα πεδία στη συνέχεια, τα οποία το πρόγραμμα φροντίζει να απενεργοποιεί αντίστοιχα.
 • Η/Μ Λήξης
  Αυτό το πεδίο (καθώς και το επόμενο), φροντίζει έτσι ώστε να υπάρξει λήξη των επαναλήψεων. Αν τόσο αυτό, όσο και το επόμενο, παραμείνουν κενά, τότε το συμβάν επαναλαμβάνεται για πάντα. Πρακτικά, μέχρι μια ανώτατη ημερομηνία που ορίζει το σύστημα.
 • Επαναλήψεις
  Εδώ ορίζετε τον επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων. Αν έχετε ήδη εισάγει "Η/Μ Λήξης", το σύστημα δεν θα το δεχτεί. Με άλλα λόγια, εφόσον το συμβάν έχει πεπερασμένο πλήθος επαναλήψεων, θα πρέπει να εισάγετε ένα εκ των "Η/Μ Λήξης" και "Επαναλήψεις", ανάλογα με την περίπτωση. Διαφορετικά, θα πρέπει να είναι και τα δύο κενά.
 • Διάστημα
  Το πεδίο αυτό αφορά το διάστημα μεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων. Για παράδειγμα, το "μέρα παρά μέρα", εκφράζεται με "Διάστημα"="2" (και "Συχνότητα"="Καθημερινά"). Το "μια φορά κάθε τρίμηνο", εκφράζεται με "Διάστημα"="3" (και "Συχνότητα"="Μηνιαία"), κοκ.

Τα πεδία της δεύτερης ομάδας έχουν κοινή σύνταξη, και ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 1. Δέχονται μία ή περισσότερες τιμές, χωρισμένες με κόμμα
 2. Οι τιμές αυτές είναι αριθμητικές, με εξαίρεση το πεδίο "Μέρες (MO...SU)"
 3. Οι τιμές μπορεί να είναι και αρνητικές, με εξαίρεση το πεδίο "Μήνες (1-12)"
 4. Η σειρά επεξεργασίας τους είναι ίδια με τη σειρά απεικόνισης!

Όπως γράψαμε και προηγουμένως, η δουλειά της ομάδας αυτής είναι να αφαιρέσει ή/και προσθέσει ημερομηνίες. Ο γενικός κανόνας είναι ο εξής:

 1. Τα πεδία που αφορούν περίοδο ίση η μεγαλύτερη από τη "Συχνότητα", αφαιρούν ημερομηνίες. Για παράδειγμα, η συνθήκη "Μήνες (1-12)"="1" περιορίζει τις ημερομηνίες που προκύπτουν από τη "Συχνότητα"="Καθημερινά", στις μέρες του Ιανουαρίου.
 2. Τα πεδία που αφορούν περίοδο μικρότερη από τη "Συχνότητα", προσθέτουν ημερομηνίες. Για παράδειγμα, η ίδια συνθήκη "Μήνες (1-12)"="1" αυξάνει τις ημερομηνίες που προκύπτουν από τη "Συχνότητα"="Ετήσια", από 1 ανά έτος σε 31.

Αναλυτικά, τα πεδία της δεύτερης ομάδας είναι τα ακόλουθα:

 • Μήνες (1-12)
  Ο μήνας ή οι μήνες για τους οποίους επιθυμείτε επανάληψη.
 • Εβδομάδες (1-53)
 • Μέρες Ετους (1-366)
 • Μέρες Μηνός (1-31)
  Εισάγετε μία ή περισσότερες τιμές, οι οποίες μπορούν να είναι και αρνητικές. Η ύπαρξη αρνητικής τιμής δηλώνει αντίστροφη μέτρηση και όχι ανεπιθύμητη ημερομηνία! Για παράδειγμα, με μηνιαία συχνότητα, η τιμή "1" στο πεδίο "Μέρες Μηνός (1-31)", ορίζει την πρώτη του μηνός. Η τιμή "-1" ορίζει την τελευταία! Η διαθεσιμότητα αυτών των πεδίων εξαρτάται από τη συχνότητα.
 • Μέρες (MO...SU)
  Εισάγετε μία ή περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ως: MO, TU, WE, TH, FR, SA και SU. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, το πεδίο αυτό δέχεται τόσο θετικό όσο και αρνητικό προσδιορισμό. Για παράδειγμα, η τιμή "2SU" δηλώνει τη δεύτερη Κυριακή, ενώ η τιμή "-1FR" δηλώνει την τελευταία Παρασκευή.
 • Επιλογές
  Αυτό το πεδίο συνδυάζει, κατά κάποιον τρόπο, τα υπόλοιπα της ομάδας, γι αυτό και δέχεται μία ή περισσότερες τιμές από 1-366, θετικές ή/και αρνητικές. Είναι η τελευταία συνθήκη που υπολογίζεται σε κάθε σετ επανάληψης και η δουλειά του είναι να επιλέγει συγκεκριμένες ημερομηνίες από το σετ αυτό.
  Σημ.: Επί του παρόντος, το πεδίο αυτό αγνοείται.