Υπενθυμίσεις συμβάντος

Ο διάλογος αυτός σας βοηθάει να συντάξετε το πεδίο "Υπενθυμίσεις" της φόρμας συμβάντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του RFC 5545. Το πρότυπο παρέχει μεγάλη ευελιξία, καλύπτοντας οποιοδήποτε σενάριο υπενθύμισης μπορεί να προκύψει. Στην ίδια σελίδα, θα βρείτε και μερικά παραδείγματα.

Αν, τελικά, αποφασίσετε να μελετήσετε το εν λόγω RFC, θα σας φανεί χρήσιμη η εξής δυνατότητα: Κάνοντας κλικ στη 1η γραμμή, τα μεταφρασμένα ονόματα πεδίων παίρνουν την επίσημη ονομασία τους!

Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 4 διακριτές υπενθυμίσεις ανά συμβάν, επαναλαμβανόμενες ή μη.

Επεξήγηση Πεδίων

Τα δύο απαραίτητα πεδία, ώστε να έχουμε μια έγκυρη υπενθύμιση, είναι τα "Ενέργεια" και "Εναρξη". Αν επιθυμείτε επανάληψη της υπενθύμισης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα "Διάρκεια" και "Επανάληψη".

Ενέργεια
Το πεδίο αυτό καθορίζει το είδος της υπενθύμισης που επιθυμείτε, και μπορεί να λάβει τις ακόλουθες τιμές:
 • Οθόνη
  Απεικονίζει μήνυμα στην οθόνη σας (με beep)
 • Email
  Στέλνει email (στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο λογαριασμό σας, εφόσον έχετε δικό σας domain και frontend)
 • Ηχος
  Παίζει έναν ήχο (δεν υποστηρίζεται, καθώς καλύπτεται από την πρώτη περίπτωση)
 • Πρόγραμμα
  Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση βοηθητικής εργασίας (επί του παρόντος, η επιλογή αυτή δεν υποστηρίζεται)
Εναρξη
Εδώ δηλώνετε το σχετικό διάστημα, πριν (η και μετά) την Η/Μ έναρξης του συμβάντος, στο οποίο θα ενεργοποιηθεί η υπενθύμιση. Η σύνταξη του πεδίου αυτού ορίζεται από το ISO 8601. Για ευκολότερη καταχώρηση, το σύστημα υποστηρίζει και σύνταξη της μορφής "[-]Ν(m|h|d)", όπου:
 • [-]     προαιρετικό αρνητικό πρόσημο
 •  Ν      ένας αριθμός, και
 • (m|h|d) ένας εκ των χαρακτήρων 'm' για λεπτά, 'h' για ώρες, και 'd' για μέρες
Παραδείγματα:
 • -20m    ενεργοποιεί την υπενθύμιση 20 λεπτά πριν το συμβάν (θα μετατραπεί σε "-PT20M", σύμφωνα με το πρότυπο)
 •  1d     ενεργοποιεί την υπενθύμιση 1 μέρα μετά το συμβάν (θα μετατραπεί σε "P1D")
Διάρκεια
Το πεδίο αυτο έχει την ίδια σύνταξη με το προηγούμενο, χωρίς το αρνητικό πρόσημο. Η εισαγωγή του είναι έγκυρη μόνον εφόσον εισάγετε και το επόμενο.
Επανάληψη
Εδώ ορίζετε τον αριθμό επαναλήψεων της υπενθύμισης. Είναι έγκυρος μόνον εφόσον έχετε εισάγει "Διάρκεια". Για παράδειγμα, οι ακόλουθες τιμές:
 • Ενέργεια = Οθόνη
 • Εναρξη = -PT20M
 • Διάρκεια = PT5M
 • Επανάληψη = 2
...θα έχουν σαν αποτέλεσμα 3 μηνύματα:
 1. 20 λεπτά πριν το συμβάν
 2. μετά από 5 λεπτά
 3. μετά από 5 λεπτά
Συνημμένο
Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται όταν η "Ενέργεια" είναι "Ηχος" ή "Πρόγραμμα". Επί του παρόντος, στην πρώτη περίπτωση έχετε μία μόνον επιλογή, ενώ στη δεύτερη καμία (δεν υποστηρίζεται).