Ημερολόγιο

Το Ημερολόγιο του Bim απεικονίζει (με διάφορους τρόπους) πάσης φύσεως ημερολογιακά συμβάντα, όπως: ραντεβού, εκδηλώσεις, αργίες, κλπ. Υποστηρίζεται από τη βάση δεδομένων και παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με αυτήν, καθώς επιτρέπει - εκτός από την απεικόνιση - και την ενημέρωσή της (εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή).

Η σύνταξη, απεικόνιση και επεξεργασία των ημερομηνιών γίνονται με βάση το πρότυπο ISO 8601.

Διεπαφή (interface)

Η διεπαφή του Ημερολογίου χωρίζεται νοητά σε 3 περιοχές:

 1. Τίτλος
  Ο τίτλος απεικονίζει το υπό εξέταση ημερολογιακό διάστημα. Κάθε φορά που αυτό αλλάζει (με τα κουμπιά πλοήγησης), ενημερώνεται και ο τίτλος αντίστοιχα.
 2. Κουμπιά Πλοήγησης
  • Μενού διαθέσιμων απεικονίσεων: Μηνιαίο, Μηνιαίο Λίστα, Εβδομαδιαίο, Εβδομαδιαίο Λίστα, Εβδομαδιαίο Ωρα, Ημερήσιο, Ημερήσιο Λίστα και Ημερήσιο Ωρα
  • Προηγούμενο έτος
  • Προηγούμενος μήνας, εβδομάδα ή μέρα, ανάλογα με την επιλεγμένη απεικόνιση
  • Επόμενος μήνας, εβδομάδα ή μέρα, ανάλογα με την επιλεγμένη απεικόνιση
  • Επόμενο έτος
  • Σήμερα Επιλέγει το κατάλληλο ημερολογιακό διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει την τρέχουσα μέρα
 3. Προβολή
  Η "καρδιά" του ημερολογίου, με ωριαία, ημερήσια ή ημερομηνιακή γραμμογράφηση, ανάλογα με την επιλεγμένη απεικόνιση

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

"Σήμερα" (τρέχουσα μέρα)
Επιλεγμένη μέρα ή μέρες
Συμβάν που έχει χαρακτηριστεί ως "Διακοπές"
Συμβάν που έχει χαρακτηριστεί ως "Ολοήμερο"
Συμβάν που έχει χαρακτηριστεί ως "Προσωπικό"
Συμβάν που επαναλαμβάνεται
Κανονικό συμβάν, μη χαρακτηρισμένο

Σε περίπτωση που ένα συμβάν έχει περισσότερους από έναν χαρακτηρισμούς, το χρώμα που υπερισχύει είναι το πρώτο. Τέλος, ένα συμβάν στο οποίο έχετε ορίσει υπενθύμιση, εμφανίζεται με τη δεξιά του πλευρά ελαφρώς τονισμένη.

Καταχώρηση

Για να εισάγετε ένα συμβάν, κάντε κλικ στην επιθυμητή ημερομηνία ή ώρα. Θα εμφανιστεί φόρμα, με συμπληρωμένο το ημερολογιακό διάστημα, ανάλογα με την επιλεγμένη απεικόνιση. Συγκεκριμένα:

 • Μηνιαίο, Εβδομαδιαίο, Ημερήσιο
  Το ημερολογιακό διάστημα είναι μία ή περισσότερες μέρες. Το συμβάν χαρακτηρίζεται ως "Ολοήμερο". Οι ώρες είναι μηδενισμένες.
  Για να επιλέξετε περισσότερες από 1 ημέρες, σύρετε το ποντίκι με το κουμπί πατημένο.
 • Εβδομαδιαίο Ωρα, Ημερήσιο Ωρα
  Το ημερολογιακό διάστημα είναι οι επιλεγμένες ώρες στην επιλεγμένη μέρα.
  Για να επιλέξετε περισσότερα από 1 time slots, σύρετε το ποντίκι με το κουμπί πατημένο.
 • Μηνιαίο Λίστα, Εβδομαδιαίο Λίστα, Ημερήσιο Λίστα
  Οι απεικονίσεις αυτές δεν προσφέρονται για νέες καταχωρήσεις, καθώς δεν προβάλλουν κενά (διαθέσιμα) ημερολογιακά διαστήματα.

Για να μεταβάλλετε ένα συμβάν, κάντε κλικ επάνω του. To διαγράφετε με Ctrl+click.

Η μεταβολή/διαγραφή ενός συμβάντος το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως "Διακοπές" δεν είναι εφικτή μέσω του Ημερολογίου, καθώς αυτά απεικονίζονται ως χρωματιστό υπόβαθρο, χωρίς τη δυνατότητα κλικ. Θα πρέπει να ενημερώσετε απευθείας το σχετικό αρχείο: ACPDatabaseEvent