Παράρτημα

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε συμπληρωματικές πληροφορίες, που αφορούν την πλατφόρμα στο σύνολό της και όχι κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Τα συστατικά ενός URL
 • Δικαιώματα Χρηστών
  Σε κάθε λογαριασμό (χρήστη) εκχωρείται ένα επίπεδο ασφαλείας, από 0 (μηδέν) έως 7 (επτά), το οποίο αντανακλά τις επιτρεπόμενες ενέργειες στην …
 • Ημερολόγιο
  Το Ημερολόγιο του Bim απεικονίζει (με διάφορους τρόπους) πάσης φύσεως ημερολογιακά συμβάντα, όπως: ραντεβού, εκδηλώσεις, αργίες, κλπ.
 • Παράθυρα
  Τα Παράθυρα του Bim είναι οι γνώριμοι, ορθογώνιοι και πλωτοί φορείς περιεχομένου, με χαρακτηριστική κεφαλίδα και σώμα που ποικίλλει …
 • My Digital Accounting and Tax Application
  Το myDATA είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
 • FAQ (Frequently Asked Questions)
  Μέσω της ακόλουθης λίστας υποθετικών (ή και πραγματικών) ερωτήσεων, μας δίνεται η ευκαιρία να διευκρινίσουμε (και να έχουμε συγκεντρωμένα) τα πιο …