Πως να “ξεγυρίσετε” τις φωτογραφίες των προϊόντων σας

Το "ξεγύρισμα" (στη γραφιστική γλώσσα) είναι η απομόνωση ενός στοιχείου σε μια φωτογραφία, με σκοπό την επεξεργασία του - δίχως να επηρεάζεται το υπόλοιπο θέμα. Στην επεξεργασία περιλαμβάνεται και η αντιγραφή του στοιχείου σε μια άλλη υπάρχουσα ή και νέα φωτογραφία. Η πιο συχνή χρήση του ξεγυρίσματος είναι η αφαίρεση φόντου, σε φωτογραφίες προσώπων ή αντικειμένων, γι αυτό και συχνά λέγεται "ξεφοντάρισμα".

Σε τι ωφελεί το ξεγύρισμα;

Το ξεγύρισμα επιτρέπει την ένθεση των θεμάτων σας σε οποιοδήποτε εικαστικό και χρωματικό υπόβαθρο, έντυπο ή ψηφιακό, χωρίς να αλλοιώνεται η ισορροπία, συνοχή και καλαισθησία του. Η ξεγυρισμένη φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στις περιπτώσεις που και η μη ξεγυρισμένη θα ήταν αποδεκτή (π.χ.: φωτογραφία με άσπρο φόντο, σε σελίδα με άσπρο υπόβαθρο). Το αντίθετο, όμως, δεν ισχύει.

Διαφορά μεταξύ κανονικής φωτό (πάνω) και ξεγυρισμένης (κάτω)

Ωστόσο, η ευελιξία των ξεγυρισμένων φωτογραφιών έχει κόστος. Πέραν του αυξημένου χρόνου επεξεργασίας, που το ξεγύρισμα συνεπάγεται, οι φωτογραφίες αυτές έχουν και αυξημένο μέγεθος. Γεγονός που - στο χώρο του web - είναι μειονέκτημα. Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο αυτά προβλήματα.

Εφαρμόζεται πάντα;

Το ξεγύρισμα μπορεί να αποφευχθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ξεγυρίζουμε, σώζουμε υποχρεωτικά ως PNG. Όταν δεν ξεγυρίζουμε, σώζουμε κατά κανόνα ως JPG. Είναι οι δύο τύποι αρχείων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο web, για την απεικόνιση φωτογραφιών. Ο πρώτος παρέχει διαφάνεια, ο δεύτερος μικρό μέγεθος.

Χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις;

Γενικά μιλώντας, υπάρχουν δύο τρόποι ξεγυρίσματος:

Ο εύκολος είναι ο τρόπος που θα περιγράψουμε εδώ, και μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε έχει τη διάθεση να το κάνει. Δυστυχώς, ο τρόπος αυτός δεν έχει καθολική εφαρμογή. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δεν μπορούν να ξεγυριστούν εύκολα.

Ο δύσκολος τρόπος έχει καθολική εφαρμογή (είναι και πιο ποιοτικός), αλλά απαιτεί εκπαίδευση, εμπειρία και πρόσβαση σε εξειδικευμένο λογισμικό (κατά κανόνα το Photoshop).

Τι, όμως, είναι αυτό που καθιστά μια φωτογραφία εύκολη ή δύσκολη στο ξεγύρισμα; Είναι ο συνδυασμός θέματος και φόντου. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα γεωμετρικά και συμπαγή θέματα, σε πλακάτα φόντα, ξεγυρίζονται εύκολα και δεν απαιτούν παρά μόνον βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.

Το Photoshop 2020 εισήγαγε την επιλογή "Select Subject", η οποία γεφυρώνει κατά κάποιον τρόπο τους 2 τρόπους, απλουστεύοντας κατά πολύ την αυτόματη επιλογή δύσκολων θεμάτων.

Αξίζει τον κόπο;

Από διάφορες ανεξάρτητες έρευνες μαθαίνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία (80% - 90%, ανάλογα την έρευνα) των καταναλωτών θεωρεί τη φωτογραφία του προϊόντος ως τον πιο αποφασιστικό παράγοντα για την αγορά του! Σύμφωνα, δε, με του επικοινωνιολόγους "θυμόμαστε το 20% των όσων διαβάζουμε, και το 80% των όσων βλέπουμε". Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα πως η γνωστή ρήση "μια εικόνα αξίζει 1000 λέξεις", δεν είναι αβάσιμη!

Πέραν της όποιας ψυχολογικής επίδρασης μπορεί να έχει μια φωτογραφία, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και το νομικό εν γένει πλαίσιο των εξ ' αποστάσεως αγορών. Η φωτογραφία (-ες) ενός προϊόντος οφείλει να το απεικονίζει όσο πιο πιστά είναι τεχνικά εφικτό. Μια κακή ή/και λανθασμένη φωτογραφία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πώληση ή να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει σε επιστροφή η κακή κριτική!

Το ξεγύρισμα αναδεικνύει το θέμα και χαρίζει τρομερή ευελιξία στη σχεδίαση της εφαρμογής σας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως με μία απλή εντολή μορφοποίησης, οι ξεγυρισμένες φωτογραφίες μπορούν να εμφανίζονται ως μη ξεγυρισμένες, αν ποτέ παραστεί η ανάγκη. Με άλλα λόγια, το να προστεθεί ένα (οποιοδήποτε) φόντο σε ένα ξεγυρισμένο θέμα, είναι απλό και αυτόματο. Για να αφαιρεθεί, όμως, απαιτείται η διαδικασία που περιγράφουμε σε αυτόν τον οδηγό.

Τι θα χρειαστείτε

Για το ξεγύρισμα - και εν γένει την επεξεργασία των φωτογραφιών σας - θα χρειαστείτε PC ή Laptop. Με άλλα λόγια, ηλεκτρονικό υπολογιστή με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Θα χρειαστείτε, επίσης, και την κατάλληλη εφαρμογή. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες, desktop ή web, δωρεάν ή επί πληρωμή, για Linux, Windows ή Apple.

Εμείς θα περιοριστούμε σε δύο: το Photoshop και το Photopea. Η διαδικασία είναι παρόμοια και στις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, αν δουλεύετε με το GIMP, μπορείτε να βρείτε αντίστοιχους οδηγούς στο google, με ένα λήμμα της μορφής: "gimp remove background".

Οι διαφορές τους συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ReservedPhotoshop logo PhotoshopPhotopea logo Photopea
ΠλατφόρμαDesktopWeb
ΚόστοςΣυνδρομήΔωρεάν
Ποιότητα
Ταχύτητα
Σύνδεση με το Bim

Βήμα 1ο: Εύρεση φωτογραφίας

Το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το βήμα αυτό, εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενό σας:

Στην πράξη, συχνά συνδυάζονται και οι δύο αυτές περιπτώσεις.

Αν έχετε τις φωτογραφίες που χρειάζεστε, προχωράτε στο Βήμα 2o παραλείποντας τις 2 πρώτες λειτουργίες, σύμφωνα με τη σχετική επισήμανση στο τέλος του πίνακα.

Αν δεν τις έχετε, παραθέτουμε τις προτάσεις μας για αποδοτικότερη έρευνα:

Αρχικές ρυθμίσεις στο Google Images

Βήμα 2ο: Επεξεργασία

Το Photopea έχει μία έκδοση (την τρέχουσα), συνεπώς οι οδηγίες που παρέχουμε ισχύουν ως έχουν. Το Photoshop έχει πάμπολες εκδόσεις, στις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε τυχόν διαφορές τους. Σε κάθε περίπτωση, η λογική είναι ενιαία, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε:

  1. Φορτώνετε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε 1-2
  2. Απομονώνετε το θέμα σας, είτε επιλέγοντας το φόντο και αντιστρέφοντας την επιλογή σας, είτε απευθείας - ανάλογα το θέμα, φόντο και την εμπειρία σας 3-7
  3. Δημιουργείτε νέο έγγραφο, επικολλάτε (paste) το απομονωμένο θέμα, και κρύβετε το layer του υπόβαθρου (background) 8-10
  4. Κάνετε ότι άλλες διορθώσεις χρειάζονται (π.χ.: μείωση διαστάσεων) 11
  5. Αποθηκεύετε ως PNG - με ή χωρίς συμπίεση, ανάλογα την περίπτωση (διαβάστε τη σχετική παρατήρηση) 12

Αναλυτικά, η διαδικασία έχει ως ακολούθως:

#ΛειτουργίαPhotoshop logo PhotoshopPhotopea logo PhotopeaReserved
.Δημιουργία εγγράφουFile → New
ή Ctrl+N
OXIReserved
.Επικόλληση φωτογραφίαςEdit → Paste
ή Ctrl+V
 
Ctrl+V
Αν δουλεύετε με Bim+Photopea, η φωτογραφία θα φορτωθεί αυτόματα.
.Επιλογή magic wandεργαλειοθήκη
ή W 1 ή 3 φορές
ανάλογα την έκδοση
ΟμοίωςMagic Wand
.Ρυθμίσεις magic wandTolerance 16
Anti-alias ✔ Contiguous ✔
ΟμοίωςMagic Wand 2
.Επιλογή φόντουClick και αν χρειάζεται Shift+Click για πρόσθεση, Alt+Click για αφαίρεση, Ctrl+Z για ακύρωσηΟμοίωςΑν το θέμα δεν είναι συμπαγές, προσθέτουμε και το φόντο στις "τρύπες" του, κρατώντας το shift. Το ίδιο κάνουμε και στην περίπτωση που το φόντο δεν είναι πλακάτο. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε χρήση και άλλων εργαλείων επιλογής, όπως το λάσο και το ορθογώνιο.
.Αντιστροφή επιλογήςSelect → Inverse
ή Shift+Ctrl+I
ΟμοίωςReserved
.Αντιγραφή θέματοςEdit → Copy
ή Ctrl+C
Edit → Copy
 
Reserved
.Δημιουργία εγγράφουFile → New
ή Ctrl+N
File → New
ή Alt+Ctrl+N
Reserved
.Επικόλληση θέματοςEdit → Paste
ή Ctrl+V
ΟμοίωςReserved
.Απόκρυψη φόντουClick στο "ματάκι" του layer του φόντουΟμοίωςLayers Palette
.Μείωση διαστάσεων;
και λοιπές διορθώσεις
Image → Image Size
ή Alt+Ctrl+I
ΟμοίωςΑν δουλεύετε με Bim, οι διαστάσεις θα προσαρμοστούν αυτόματα. Διαφορετικά, διαβάστε τη σχετική παρατήρηση για διευκρινήσεις.
.Αποθήκευση + ΣυμπίεσηFile → (Export →)
Save for Web → PNG
ή Alt+Shft+Ctrl+S
File → Export
PNG
 
Αν δουλεύετε με Bim+Photopea, τότε αντί του "File → Export" θα επιλέξετε "File → Save" (ή Ctrl+S). Διαφορετικά, διαβάστε τη σχετική παρατήρηση για διευκρινήσεις.

Παρατηρήσεις:
[1] Οι λειτουργίες 1. και 2. προϋποθέτουν πως έχετε "αντιγράψει" (copy) τη φωτογραφία στο "πρόχειρο" (clipboard). Αν η φωτογραφία είναι αποθηκευμένη στο PC σας, τότε αντικαθιστούνται με File → Open ή Ctrl+O.
[2] Οι συνιστώμενες μέγιστες διαστάσεις είναι: για όρθια φωτό 600x900, πλάγια 900x600, τετραγωνισμένη 750x750, μέγεθος αρχείου 200KB. Προσοχή: ΔΕΝ μεγαλώνουμε (μεγεθύνουμε) φωτογραφίες που είναι μικρότερες! Το Bim βρίσκει αυτόματα τις βέλτιστες διαστάσεις (ανάλογα το θέμα), συνεπώς αφήνετε τη φωτό ως έχει.
[3] Στο Bim δεν χρειάζεται να συμπιέσετε τη φωτό, γίνεται αυτόματα. Διαφορετικά, αν δουλεύετε με Photoshop < CC 2015, θα σώσετε σε PNG-24 (όχι PNG-8) και στη συνέχεια θα πρέπει να "περάσετε" το αρχείο από το tinypng. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin του. Σε Photoshop νεότερης έκδοσης, μπορείτε να σώσετε σε PNG-8. Το Photopea διαθέτει συμπίεση με τη μορφή ποιότητας 0-100. Ξεκινήστε με το 50%, που αντιστοιχεί περίπου στο PNG-8 του tinypng. Βλέποντας live την εικόνα καθώς και του μέγεθος του αρχείου που προκύπτει, μπορείτε να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα.
[4] Για να λειτουργήσουν τα hotkeys στο Photoshop (τουλάχιστον στην έκδοση που χρησιμοποιούμε), θα πρέπει το πληκτρολόγιο σας να είναι γυρισμένο στα Αγγλικά.