7 στους 10 πελάτες εγκαταλείπουν το καλάθι τους!

Η εγκατάλειψη καλαθιού είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο επισκέπτης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τοποθετεί ένα ή περισσότερα είδη στο καλάθι του, φεύγει χωρίς να μπει στη διαδικασία της παραγγελίας (checkout). Αν έχει ήδη συμπληρώσει το αρχικό στάδιο της παραγγελίας, αλλά τελικά φύγει χωρίς να την ολοκληρώσει, τότε μιλάμε για εγκατάλειψη παραγγελίας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Baymard, ο μέσος όρος 41 στατιστικών αναφορών (από διάφορες πηγές, σε βάθος 12ετίας), σχετικά με τις ανεκπλήρωτες πωλήσεις, ανέρχεται στο 69.57%. Η Statista ανεβάζει το ποσοστό αυτό σε 74.58%. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό εγκατάλειψης είναι πολύ μεγάλο για να το αγνοήσετε! Σκεφτείτε πως για κάθε 30 παραγγελίες, θα μπορούσατε (έστω και θεωρητικά) να έχετε άλλες 70 - γεγονός που ισοδυναμεί με 233% αυξημένο τζίρο!

Είναι ευνόητο πως - ως επιχειρηματίας - πρέπει να κάνετε ότι είναι δυνατό για να ελαχιστοποιήσετε τις οικονομικές απώλειες που οφείλονται στις ανολοκλήρωτες αγορές. Για να καταστεί αυτό εφικτό, θα πρέπει αφενός να έχετε την ανάλογη αναφορά από το σύστημα, αφετέρου να γνωρίζετε τους λόγους που οδηγούν στην εγκατάλειψη και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Αναφορά σχετικά με τα ποσοστά εγκατάλειψης

Το πρώτο στάδιο - στην αντιμετώπιση του προβλήματος - είναι η ενημέρωση. Θα πρέπει να έχετε σαφή εικόνα, τόσο των καλαθιών όσο και των παραγγελιών, που δεν κατάφεραν να μετατραπούν σε πωλήσεις. Όχι μόνον για να ξέρετε "τι χάνετε", αλλά και για να είστε σε θέση να εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος καθώς και τυχόν διορθωτικών ενεργειών από μέρους σας.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πρακτικά αδύνατο να μηδενιστεί το ποσοστό εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα ποσοστό της τάξεως του 20% θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο και δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία!

Οι λόγοι που οδηγούν στην εγκατάλειψη

Πριν αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους οι πελάτες εγκαταλείπουν το καλάθι ή την παραγγελία τους, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Τα παρακάτω αφορούν τυπικά ηλεκτρονικά καταστήματα λιανεμπορίου, που τελούν υπό καθεστώς ανταγωνισμού. Δεν αφορούν σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις, σελίδες B2B, εξειδικευμένες αγορές ή marketplaces τύπου Amazon, eBay και AliExpress.
  2. Τα ποσοστά που αναγράφονται προκύπτουν από τις πηγές που προαναφέρθηκαν, και δεν αθροίζουν το 100%. Και αυτό γιατί οι ερωτώμενοι - ως είναι φυσικό - προέβαλλαν περισσότερους από έναν λόγους για τους οποίους θα εγκατέλειπαν το καλάθι τους!

Με βάση λοιπόν αυτά, οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

invisible cron image